หลังจากทำการศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้ว ลองดูตัวอย่างการใช้งานคำสั่งต่างๆ บนระบบปฏิบัติการลินุกซ์ ที่จะได้ใช้อยู่บ่อยๆ ครับ ลองศึกษาดู แล้วจะรู้ว่าไม่ยากเลยนะ

วันเสาร์ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2551

DNS ของ ISP คุณคืออะไร

DNS ของ ISP คุณคืออะไร

ไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อมต่อ ppp มีดังต่อไปนี้ หากคุณไม่พบสคริปต์ทั้งสองข้างล่างนี้ คุณจำเป็นจะต้องเขียนขึ้นมาใหม่ ซึ่งก็จะมีตัวอย่างไว้ให้แล้ว และอย่าลืมเปลี่ยน mode ของไฟล์ให้เป็น execute mode ด้วยคำสั่ง chmod +x [ชื่อสคริปต์]

เนื่องจากการใช้งานหลายๆอย่างต้องอาศัย root priveledge ดังนั้นก่อนการ แก้ไขหรือใช้งาน pppd ขอให้คุณเข้าทำการล็อกอินเป็น super user (root) เสียก่อน

/usr/sbin/pppd ซอฟท์แวร์สำหรับการเชื่อมต่อแบบ ppp

/usr/sbin/ppp-on สคริปต์สำหรับเริ่มการเชื่อมต่อ (จะไปเรียก pppd)

/usr/sbin/ppp-off สคริปต์สำหรับตัดการเชื่อมต่อ

/etc/ppp/options เป็นไฟล์ option ที่ pppd จะทำการอ่านเมื่อเริ่มต้นทำงาน


ตัวอย่างของ /etc/ppp/options

# /etc/ppp/options (NO PAP/CHAP)

#

# Prevent pppd from forking into the background

-detach

# If you are using a STATIC IP number, edit the 0.0.0.0 part of the

# following line to your static IP number.

0.0.0.0:

#

# use the modem control lines

modem

# use uucp style locks to ensure exclusive access to the serial device

lock

# use hardware flow control

crtscts

# create a default route for this connection in the routing table

defaultroute

# do NOT set up any "escaped" control sequences

asyncmap 0

# use a maximum transmission packet size of 552 bytes

mtu 552

# use a maximum receive packet size of 552 bytes

mru 552

##-------END OF SAMPLE /etc/ppp/options (no PAP/CHAP)


การเรียกใช้ ppp โดยการลงมือทำเอง (manual)

ให้ทำการหมุนโทรศัพท์เข้าไปที่ ISP หรือ Host ที่อนุญาต ให้เชื่อมต่อไปยัง อินเทอร์เนต ด้วยการใช้ minicom ก่อนโดยทำการเรียก minicom ที่คอมมานด์ไลน์ วิธีการใช้ minicom จะคล้ายกับการใช้ telix ให้กด Ctrl-A-Z เพื่อแสดงคำสั่ง ของ minicom ทั้งหมดขึ้นมา

เมื่อเชื่อมต่อได้แล้วให้กด Ctrl-A-Q เพื่อออกจาก minicom ซึ่ง minicom ก็จะถามว่าต้องการออกแบบไม่ reset modem ใช่หรือไม่ ให้ตอบ "OK" ไป เพื่อยืนยันว่าไม่ต้องการ reset modem เนื่องจากเราจะให้ ppp ใช้การเชื่อมต่อนี้

จากนั้นจึงสั่ง /usr/sbin/pppd -d -detach /dev/ttyS0 (ttyS0 สำหรับ com1 แต่ถ้าเป็น com2 จะเป็น /dev/ttyS1) pppd จะทำการเชื่อมต่อแบบ ppp ให้

ให้ใช้ ifconfig ตรวจดู การเชื่อมต่อแบบ ppp --> ppp0 หากสามารถทำการติดต่อ ได้สำเร็จจะเห็นผลลัพธ์ดังต่อไปนี้

ppp0 Link encap:Point-Point Protocol

inet addr:10.144.153.104 P-t-P:10.144.153.51 Mask:255.255.255.0

UP POINTOPOINT RUNNING MTU:552 Metric:1

RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0

TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0

ลองใช้งานโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับอินเทอร์เนตดู เช่น บราวเซอร์, ftp, telnet, ping เป็นต้น หากต้องการจะตัดการติดต่อให้ใช้คำสั่ง ps เพื่อแสดง PID (Process id) แล้ว kill PID ของโปรแกรม pppd ทิ้ง

# ps -ax grep pppd

1228 p0 S 0:00 grep pppd

1139 p1 S 0:00 pppd

# kill -9 1139

จะเห็นว่าหมายเลข PID ของโปรแกรม pppd ก็คือ 1139 (ไม่ใช่ 1228 เพราะเกิดจากคำสั่ง grep) ให้ทำการ kill โปรแกรม pppd ตามตัวอย่าง

การเชื่อมต่อแบบอัตโนมัติ (Automatic)

จะต้องทำการแก้ไขสคริปต์ /etc/ppp/ppp-on ดังต่อไปนี้

#!/bin/sh

#

# Script to initiate a PPP connection. This is the first part of the

# pair of scripts. This is not a secure pair of scripts as the codes

# are visible with the 'ps' command. However, it is simple.
#
# These are the parameters. Change as needed.

TELEPHONE=0,,1601 # The telephone number for the connection

ACCOUNT=username # The account name for logon (as in 'username')

PASSWORD=passwd # The password for this account (and 'passwd')

LOCAL_IP=0.0.0.0 # Local IP address if known. Dynamic = 0.0.0.0

REMOTE_IP=0.0.0.0 # Remote IP address if desired. Normally 0.0.0.0

NETMASK=255.255.255.0 # The proper netmask if needed

#

# Export them so that they will be available to 'ppp-on-dialer'

export TELEPHONE ACCOUNT PASSWORD

#

# This is the location of the script which dials the phone and logs

# in. Please use the absolute file name as the $PATH variable is not

# used on the connect option. (To do so on a 'root' account would be

# a security hole so don't ask.)

#

DIALER_SCRIPT=/etc/ppp/ppp-on-dialer

#

# Initiate the connection

#

#

/bin/setserial /dev/cua1 spd_vhi

exec /usr/sbin/pppd debug /dev/ttyS1 115200 \

$LOCAL_IP:$REMOTE_IP \

connect $DIALER_SCRIPT &

echo $! > /var/run/ppp-on.pid

ในการใช้งานสคริปต์ข้างต้นคุณจะต้องทำการแก้ไขข้อมูลต่อไปนี้เสียก่อน
· จะต้องแก้หมายเลขโทรศัพท์
· จะต้องแก้ชื่อผู้ใช้ที่จะขอล็อกอินเข้าไปใช้งานที่ ISP HOST
· จะต้องแก้รหัสผ่านที่จะใช้ล็อกอิน
ถ้าเป็น static ให้ใส่หมายเลข IP ที่ได้รับมาจาก ISP ที่ LOCAL IP ADDRESS แต่ถ้าเป็น dynamic ให้ใส่ 0.0.0.0:ที่ LOCAL IP ADDRESS

สำหรับสคริปต์ที่ทำการติดต่อกับ ISP HOST เพื่อส่งชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านนั้นจะอยู่ ใน /etc/ppp/ppp-on-dialer

#!/bin/sh

#

# This is part 2 of the ppp-on script. It will perform the connection

# protocol for the desired connection.

#

/usr/sbin/chat -v \

'ABORT' 'BUSY' \

'ABORT' 'ERROR' \

'ABORT' 'NO CARRIER' \

'ABORT' 'NO DIALTONE' \

'ABORT' 'Invalid Login' \

'ABORT' 'Login incorrect' \

'' 'ATZ' \

'OK' ATDT$TELEPHONE \

'CONNECT' '' \

'ogin:--ogin:' $ACCOUNT \

'ord:' $PASSWORD \

'>' 'ppp'

สคริปต์ ppp-on-dialer จะทำการติดต่อส่งชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และเรียกโปรแกรม ppp ที่ฝั่งของ ISP Host แบบอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องทำการพิมพ์เหมือนตอนต่อแบบ manual เลย

ให้แก้สคริปต์ที่สำหรับดักหรือรอรับ ข้อมูลที่ ISP HOST ส่งมาให้ สำหรับในตัวอย่างนี้ เมื่อโมเด็มสามารถติดต่อกับฝั่ง ISP ได้แล้ว ส่วน terminal ของ ISP จะแสดงข้อความ ดังต่อไปนี้

Login: username <--- Login section

Password: passwd <--- Password section

ISP> ppp <--- System prompt

หาก HOST หรือ terminal ของ ISP ของคุณมีรูปแบบที่แตกต่างออกไปก็ให้แก้ไข สคริปต์ที่ดักรอตามลำดับข้างต้น เช่น ส่วนใส่ชื่อทะเบียนผู้ใช้ อาจแสดงเป็น
Username :

ก็จะต้องแก้ส่วนล็อกอินพร้อมพต์เป็น

'ername:--ername:' $ACCOUNT \

ส่วนที่ต้องพิจารณาที่จะทำการแก้ไขอื่นๆมีดังต่อไปนี้
· ล็อกอินพร้อมพต์( 'ogin:--ogin:') --> ใส่ชื่อทะเบียนผู้ใช้
· พาสเวอร์ดพร้อมพต์ ('ord:') --> ใส่รหัสผ่าน
· พร้อมพต์ของระบบ ('>') --> เรียกโปรแกรม ppp ที่ฝั่งเซอร์ฟเวอร์ทำงาน (ppp)

การตัดการเชื่อมต่อแบบ automatic จะต้องใช้สคริปต์ ppp-off สำหรับตัวอย่างสคริปต์ ppp-off มีดังต่อไปนี้

#!/bin/sh

PATH=/sbin:/usr/sbin:/bin:/usr/bin

if [ -f /var/run/ppp-on.pid ] ; then

daemonpid=`cat /var/run/ppp-on.pid`

if [ -n "$daemonpid" ] ; then

kill $daemonpid > /dev/null 2>&1

fi

rm /var/run/ppp-on.pid

fi

pppd จะทำการบันทึก log file ไว้ที่ /var/log/messages ให้ลองตรวจสอบ ข้อมูลจากที่ไฟล์นี้โดยใช้คำสั่ง
# tail -f /var/log/messages

จากตัวอย่างให้สังเกตุการดักรอส่วนตรวจสอบชื่อทะเบียนผู้ใช้, รหัสผ่าน และ พร้อมพต์ของระบบ

Jul 10 16:08:04 daffy chat[1396]: Login: -- got it

Jul 10 16:08:04 daffy chat[1396]: send (username^M)

Jul 10 16:08:04 daffy chat[1396]: expect (ord:)

Jul 10 16:08:04 daffy chat[1396]: username^M

Jul 10 16:08:04 daffy chat[1396]: Password: -- got it

Jul 10 16:08:04 daffy chat[1396]: send (passwd^M)

Jul 10 16:08:05 daffy chat[1396]: expect (>)

Jul 10 16:08:05 daffy chat[1396]: ^M

Jul 10 16:08:05 daffy chat[1396]: PYT_ITS> -- got it

Jul 10 16:08:05 daffy chat[1396]: send (ppp^M)

Jul 10 16:08:05 daffy pppd[1390]: Serial connection established.

Jul 10 16:08:06 daffy pppd[1390]: Using interface ppp0

Jul 10 16:08:06 daffy pppd[1390]: Connect: ppp0 <--> /dev/ttyS1

Jul 10 16:08:07 daffy pppd[1390]: local IP address 203.151.5.109

Jul 10 16:08:07 daffy pppd[1390]: remote IP address 203.151.5.2

Jul 10 16:08:33 daffy kernel: Appletalk 0.17 for Linux NET3.035

ไม่มีความคิดเห็น:

Link

วาไรตี้ ดีดีจัง / ThaiBlog.info / Search Engine Optimization - AddMe / Search Engine Submission / AddDir.info Web link Directory/ Ranking Web Directory / Add2Dir.info Web link Directory/ A Big Dir/ SEO Friendly General Directory/ A1dir/ Seo friendly web directory/ 3wlink web resources/ Free Web Directory: Directory-474/ 2AddLink Web Link Directory/ วาไรตี้ ดีดีจัง / 1Abc Directory/ UK Auto Dealers Car Traders / Skaloosh Internet Directory / Sloppy Links Internet Directory / Smart Web Directory / / ThaiLand Web Directory / Free Listing Web Directory / Free web directory / Web Directory Hit LInks/ Top web Directory / UrlCan Web Directory / Free Search Engine Submission / SearchFinish / Pantip.com / Add URL Directory / Pblake Directory / เว็บไดเรคทอรี / Pantip.com/ video clip - วีดีโอคลิป/ SearchWiz.org Directory / เปิดร้านขายของ Online ฟรี! / Skype Media Web Directory / Reciprocal Links Directory / video clip - วีดีโอคลิป / บล็อก-หาเพื่อน / video clip / ฟังวิทยุ / รูปดารา / URL Shack Web Directory / World WIde Web Directory / Free One-Way Link Web Directory Web Link Index / Sports / Games / Zopso.com / ThaiBlog.info/ Search Engine Submission/ วาไรตี้ ดีดีจัง/ Search Engine Optimization - AddMe / Add Url 000 Directory/ Search Engine Optimization and SEO Tools    
Spiceday.com Banner Exchange
/ Auctions       Pedsters Planet Website Directory        Webdir & Free Counter & Hits   บล็อก หาเพื่อน สาวสวย ของแต่งบล็อก blog เว็บบล็อก เขียนบล็อก video clip ฟังวิทยุ ดูทีวี ฟังเพลง รูปดารา ทายผลบอล บล็อก หาเพื่อน สาวสวย ของแต่งบล็อก blog เว็บบล็อก เขียนบล็อก video clip ฟังวิทยุ ดูทีวี ฟังเพลง รูปดารา ทายผลบอล @Submit!-FREE Promotion Amfibi Web Search & Directory Amfibi Web Search & Directory Amfibi Web Search & Directory Amfibi Web Search & Directory Amfibi Web Search & Directory/ .:. Thaimarketpost.com - ไทยมาร์เก็ตโพส แหล่งรวมประกาศ ฟรีลงประกาศ ลงประกาศฟรี สินค้า ซื้อ ขาย ลงโฆษณา โปรโมทเว็บฟรี,เว็บไดเร็คทอรี่,Webdirectory,Add URL Free,Classifieds,Webboard,Blog,Advertise,Advertising,Post,TV,FM,Radio,News,Download,Wallpaper,Link Exchange/ กระเบื้อง กระเบื้องดินเผา/ ร่วมให้คะแนนโหวตเว็บแห่งนี้/ @Submit!-FREE Promotion